مو ایران ایرانی آمریکا ایرانی تروریسم

مو: ایران ایرانی آمریکا ایرانی تروریسم عربستان عربستان آمریکایی تروریستی دولت ترامپ داعش درایران

گت بلاگز اخبار اجتماعی خدمت سربازی به صورت &quot/ اجرا شود ، داوطلب بسیجی&quot، طرح تازه مجلس جهت سربازی

.کسانی که می‌خواهند در دستگاه‌های دولتی استخدام شوند و سربازی هم نروند، می‌بایست سه برابر مبلغی را که ستاد کل نیروهای مسلح جهت یک سرباز هزینه می‌کند، پرداخت کنن

خدمت سربازی به صورت &quot/ اجرا شود ، داوطلب بسیجی&quot، طرح تازه مجلس جهت سربازی

طرح تازه مجلس جهت سربازی: خدمت سربازی به صورت "داوطلب بسیجی" اجرا شود

عبارات مهم : داوطلب

.کسانی که می خواهند در دستگاه های دولتی استخدام شوند و سربازی هم نروند، می بایست سه برابر مبلغی را که ستاد کل نیروهای مسلح جهت یک سرباز هزینه می کند، پرداخت کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از طرح تازه مجلس جهت عوض کردن شیوه اجرای خدمت وظیفه عمومی خبر داد.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تسنیم، راجع به طرح تازه مجلس جهت عوض کردن شیوه اجرای خدمت نظام وظیفه، گفت: شیوه های مختلفی از خدمت نظام وظیفه در کشورهای متفاوت دنیا اجرا می شود که مشمول بر خدمت نظام وظیفه حرفه ای، خدمت نظام وظیفه داوطلب، خدمت نظام وظیفه اضطراری و خدمت نظام وظیفه مدنی می شود.

خدمت سربازی به صورت &quot/ اجرا شود ، داوطلب بسیجی&quot، طرح تازه مجلس جهت سربازی

وی افزود: تنها در 28 کشور دنیا خدمت نظام وظیفه اضطراری اجرا می شود و در این بین معدود کشورهایی هستند که خدمت اضطراری آنها بیش از یک سال است که این شیوه اجرای خدمت سربازی پرسشها عدیده ای را به همراه دارد. جهت مثال امروز بیشترین پرونده در شرکت قضایی نیروهای مسلح مربوط به فرار از خدمت سربازی است.

ابوترابی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی جهت حل این پرسشها و اجرای بهتر خدمت نظام وظیفه، طرحی را پیشنهاد کرده است که بر مبنای آن خدمت سربازی به صورت “داوطلب بسیجی” اجرا شود که مشابه این طرح هم اکنون به وسیله سپاه در مرزهای کشور در حال اجرا هست. در این طرح سپاه در استان های سیستان و بلوچستان و بعضی استان های غربی از مردم بومی منطقه به عنوان نیروی داوطلب بسیجی جهت تامین امنیت مرزها استفاده می کند.

.کسانی که می‌خواهند در دستگاه‌های دولتی استخدام شوند و سربازی هم نروند، می‌بایست سه برابر مبلغی را که ستاد کل نیروهای مسلح جهت یک سرباز هزینه می‌کند، پرداخت کنن

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: بر اساس طرح تازه مجلس که با الگو گیری از تجربیات سپاه در مناطق مرزی تدوین شده است هست، سربازی به صورت داوطلب و حرفه ای در می آید و می تواند تا 5 سال به طول بیانجامد. البته کسانی که می خواهند در دستگاه های دولتی استخدام شوند و سربازی هم نروند، می بایست سه برابر مبلغی را که ستاد کل نیروهای مسلح جهت یک سرباز هزینه می کند، پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه این طرح هم اکنون در کمیسیون امنیت مطرح شده است هست، گفت: قرار است با تشکیل کار گروهی متشکل از نمایندگان ستادکل نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی این طرح بررسی شود.

واژه های کلیدی: داوطلب | سربازی | کمیسیون | نیروهای مسلح | حقوقی و قضایی | مجلس شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs