مو ایران ایرانی آمریکا ایرانی تروریسم

مو: ایران ایرانی آمریکا ایرانی تروریسم عربستان عربستان آمریکایی تروریستی دولت ترامپ داعش درایران

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بازگشت ثبات به بازار ارز/ فعالیت‌های زیرزمینی متوقف شد ، سیف

رییس کل بانک مرکزی بیان داشت: طی روزهای آینده اوضاع با ثبات در بازار ارز مستقر می‌شود. 

بازگشت ثبات به بازار ارز/ فعالیت‌های زیرزمینی متوقف شد ، سیف

سیف: بازگشت ثبات به بازار ارز/ فعالیت های زیرزمینی متوقف شد

عبارات مهم : بازار

رییس کل بانک مرکزی بیان داشت: طی روزهای آینده اوضاع با ثبات در بازار ارز مستقر می شود.

به گزارش ایلنا؛ ولی الله سیف با ارایه توضیحاتی راجع به نوسانات قیمت ارز در هفته های اخیر، گفت: شرایطی که در بازار ارز کشور ایجاد شده است بود به هیچ وجه، شرایط قابل قبولی نبود و در هیچ کشوری نیز اجازه نمی دهند که یک سری افراد به صورت زیرزمینی اقداماتی انجام دهند.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در مبادلات منوچهری و سبزه میدان با کارت ملی معامله نمی شد تا سوداگران شناسایی نشوند، اظهارداشت: فعالیت زیرزمینی یعنی اینکه مشخص نباشد طرفین معامله چه کسانی هستند و هویت آنها مخفی بماند.

بازگشت ثبات به بازار ارز/ فعالیت‌های زیرزمینی متوقف شد ، سیف

سیف افزود: یکی از شاخصه های معاملاتی که در بازار ارز کشور به خاص در سبزه میدان و منوچهری انجام می شد، این بود که به هیچ وجه کارت ملی مبادله نشود تا نتوان شناسایی کرد چه کسانی هستند، البته در هیچ جای دنیا به چنین افرادی اجازه مبادله نمی دهند.

رییس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری منزل ملت ادامه داد: یکی از اصول جهت شفافیت بازار ارز این است که باید مشخص باشد نهاد و فردی که خدماتی ارائه می دهد این خدمات و سرویس را به چه کسی ارائه می دهد، لذا شناسایی مشتری یک بحث جدی است که اصول مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم این عنوان اقتضاء را می کند که این وسواس و حساسیت وجود داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی بیان داشت: طی روزهای آینده اوضاع با ثبات در بازار ارز مستقر می‌شود. 

وی با بیان اینکه اقداماتی که اخیرا در انسجام و هماهنگی هایی که بعد از اتخاذ تصمیمات از سوی مسئولان ایجاد شد و در بانک مرکزی متمرکز شد همراهی هایی را فراهم کرد، اظهارداشت: نیروی انتظامی، قوه قضاییه و وزارت کشور ورود جدی به عنوان داشته اند و تلاش شد که دستورالعمل ها و مقررات ارزی کشور پیاده شود و کسی نتواند از آن تخطی کند و این اصرار و تلاش در آینده استمرار می یابد که فضایی را ایجاد می کند که تعادل مورد نیاز در بازار ارز کشور مستقر شود.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در آینده نیز به هیچ وجه اجازه تخطی و عدول از ضوابط و مقررات داده نمی شود، افزود: صرافی ها تابع یک ضوابط و مقرراتی هستند و رژیم قیمت ارز در قانون تعیین شده است که رژیم شناور مدیریت شده است است به این معنا که قیمت شناور ارز نرخی است که متناسب با عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود و هیچ کسی نمی تواند آن را آینده نگری کند و عرضه و تقاضا آن را مشخص می کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی عرضه کننده ارز در این بازار هست، ادامه داد: ارزهایی که به وسیله دولت به بانک مرکزی فروخته می شود و حاصل صادرات نفت است بخشی از عرضه را تشکیل می دهد و بخشی نیز حاصل صادرات کالاهای غیرنفتی است که این ارز به بازار عرضه می شود و از سوی دیگر تقاضاهایی که جهت واردات وجود دارد و نظام بانکی عاملیت آن را دارد ضوابطی است که بانک مرکزی با دستورالعمل ها و ضوابطی که اعلام کرده و وظیفه آن را مشخص کرده است.

بازگشت ثبات به بازار ارز/ فعالیت‌های زیرزمینی متوقف شد ، سیف

سیف با اشاره به اینکه در وقت های هیجانی نوساناتی در قیمت ارز ایجاد می شود، یادآور شد: در مقاطعی که با این هیجان ها این نوسانات کوتاه مدت ایجاد می شود بانک مرکزی باید ورود کند و از نوسانات جلوگیری کند؛ البته در گذشته نیز بانک مرکزی این اقدام را انجام داده و یکی از دستاوردهای ما این بوده که در دولت یازدهم دامنه نوسانات قیمت ارز به شدت کم کردن یافت و این ثبات و آرامشی که در اقتصاد احساس می شد نشات گرفته از این نوع نگاه بود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در مقطع چند ماه اخیر نوسانات قیمت ارز شدت بیشتری گرفت، تصریح کرد: عوامل آن سوداگرانی بودند که با نشانه سودجویی تلاش می کردند این نوسانات را هرچه زیاد دامنه دار می کنند که از کنار آن انتفاع خود را حاصل کنند، ولی با اقداماتی این عنوان کنترل شده است و در روزها و هفته های آینده این اوضاع متعادل و با ثبات در بازار ارز کشور مستقر میشود.

رییس کل بانک مرکزی بیان داشت: طی روزهای آینده اوضاع با ثبات در بازار ارز مستقر می‌شود. 

واژه های کلیدی: بازار | مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs